ساختار رهایی بخش

در چارچوب‌های کاری اجایل (Agile Frameworks) مکرراً از مفهومی تحت عنوان تیم‌های خود سامانده (Self-organize) یا خود گردان (Self-management) یاد می‌شود. از جمله روش‌هایی که می‌توانند به تشکیل چنین تیم‌هایی کمک کند، ساختارهای رهایی بخش یا Liberating Structures است. این ساختارها که توسط هنری لیپمانوویچ (Henri Lipmanowicz) و کیت مک‌کانلس (Keith McCandless) ابداع و توسط پدرام کشاورزی ترجمه شده است، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از ساختار سنتی مدیریتی فاصله بگیریند و افراد را به مشارکت همه جانبه و مؤثر تشویق کنند تا جلسات کوتاه اما با کیفیت و نتیجه محور داشته باشند.

تعیین ضروری‌ترین بایدها و نبایدها برای دستیابی به هدف

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

استراتژی
۳۵ تا ۵۰ دقیقه

تغییر جبهه از راه حل‌های «یا این یا اون» به راه حل‌های «هم این هم اون»

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

استراتژی
۸۰ دقیقه

تجزیه و تحلیل مجموعه‌ی کامل فعالیت‌ها و روابط به منظور شناسایی موانع و فرصت‌های پیشرفت

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

آنالیز و تحلیل ، استراتژی
۹۵ دقیقه

تدوین استراتژی‌هایی برای فعالیت در آینده‌هایی محتمل اما غیر قابل پیش‌بینی

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

استراتژی
۱۰۰ دقیقه

درک نحوه تعامل، تکامل، نوآوری و تحول سیستم‌های تعبیه شده

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

استراتژی
۱۲۰ دقیقه