کمک کردن
۱۵ دقیقه

Helping Heuristics

تمرین روش‌هایی پیشران برای کمک به دیگران، دریافت کمک و درخواست کمک

در تایم باکس امتحانش کن

با این ساختار چه کار می‌توان کرد؟

شما نمی‌توانید با انجام کاری به کسی برای همیشه کمک کنید که خودش توان انجامش را دارد و باید آنرا انجام دهد؛ آبراهام لینکلن

شرکت‌کنندگان می‌توانند نسبت به الگوهای تعاملی و عادت‌هایشان آگاهی پیدا کنند. Helping Heuristics با روش‌های عملی به افراد کمک می‌کند تا در مورد نحوه‌ی همکاری با هم تصمیم بگیرند. روش‌های ابتکاری (Heuristics) میانبرهایی هستند که به افراد در شناسایی الگوهای تعاملی و گرفتن سریع تصمیمات هوشمندانه کمک می‌کند.

اهداف

 • کاهش/حذف اشتباهات و تله‌های رایج زمانی وقتی مردم درخواست کمک دارند و یا می‌خواهند به شخص دیگری کمک کنند.
 • الگوهای کمک‌رسانی ناخواسته را تغییر دهید که عبارتند از: راه حل‌های زودرس، توصیه‌های غیر ضروری، افزایش فشار برای استفاده اجباری از نصیحت، رفتن آنی به مراحل بعدی.
 • الگوهای درخواست کمک ناخواسته را تغییر دهید که عبارتند از: عدم اعتماد، به اشتراک گذاشتن مشکل واقعی، پذیرش کمک بدون پذیرفتن مسئولیت، به دنبال اعتبار سنجی، نه کمک.

کاربردها

 • از این ساختار استفاده می‌شود وقتی با Wise Crowds و What I Need From You به اهدافمان نمی‌رسیم؛ به عنوان مثال وقتی شرکت‌کنندگان در یکی از الگوهای درخواست کمک یا کمک‌رسانی ناخواسته می‌افتند.
 • مناسب پرستاران، مربیان، معلمان یا هر شخصی که در دیگر حرفه‌های کمک‌رسانی فعالیت می‌کند.
 • برای هر گروهی که در تلاش برای بهبود هماهنگی بین حرفه‌ای هستند.
 • برای تسهیل‌گران ساختارهای رهایی‌بخش به منظور کاوش عمیق‌تر الگوی زیربنایی ساختارها
 • برای افزایش گزینه‌های پیش رو زمانی که از کمک به شخصی عاجز می‌شوید.

دعوت به مشارکت

 • از شرکت‌کنندگان بخواهید تمامی تعاملات انسانی، چه آن‎‎‌هایی که پذیرفته شده و چه آن‌هایی که ممنوع شده‌اند، را مشاهده کنند.
 • از آن‌ها بخواهید به چهار الگوی تعامل واکنش نشان دهند، مشاهده کنند یا انجام دهند.
 • از آن‌ها بخواهید تا بر روی الگوهایشان تأمل کنند. سپس بر روی تغییر نحوه‌ی درخواست، پیشنهاد و دریافت کمک تمرکز کنند.

مواد و فضای مورد نیاز

 • هر تعداد نفر، به صورت ایستاده
 • هیچ میزی نیاز نیست تا افراد مجبور باشند رو در رو بایستند\

نحوه‌ی مشارکت

 • شرکت‌کنندگان فرصت برابر برای یادگیری و مشارکت دارند.
 • شرکت‌کنندگان در ادامه‌ی جلسه می‌توانند بین سه نقش ممکن جابه‌جا شوند.

نحوه‌ی شکل‌دهی گروه‌ها

 • گروه‌های سه نفره: دو نفر از شرکت‌کنندگان رو در روی یکدیگر به عنوان مخاطب و مربی می‌ایستند به علاوه یک نفر دیگر نظاره‌گر این دو است.
 • گروه کلی برای جمع‌بندی

مراحل اجرا

 • توضیح دهید که در چهار راند ۱ الی ۲ دقیقه‌ای مکالمه‌ی فی‌البداهه خواهیم داشت. گروه‌ها بین خودشان سه نقش مخاطب، مربی و نظاره‌گر را تقسیم می‌کنند. نقش‌ها می‌توانند در هر راند عوض شوند یا بی‌تغییر باقی بمانند. ۵ دقیقه پس از راند چهارم جمع‌بندی اتفاق می‌افتد. (۲ دقیقه)
 • در هر راند، مخاطب چالشی مشتاق را توضیح می‌دهد. همین طور که نظاره‌گر با دقت توجه می‌کند، مربی بر اساس الگوهایی در هر راند پاسخ می‌دهد. در ادامه این الگوها را بررسی می‌کنیم.
 • در راند اول بر اساس الگوی «حضور آرام» پاسخ می‌دهیم. مربی تمام صحبت‌ها را دلسوزانه گوش می‌دهد و می‌پذیرد. ساختار Heard, Seen, Respected مرور کنید. (۲ دقیقه)
 • در راند دوم بر اساس الگوی «اکتشاف راه‌گشا» پاسخ می‌دهیم. مربی تمام صحبت‌ها را می‌پذیرد سپس با پرسیدن سوال‌هایی به کشف ریشه‌ی مشکل کمک می‌کند. ساختار Appreciative Interviews را مرور کنید. (۲ دقیقه)
 • در راند سوم بر اساس الگوی «انگیزش دلسوزانه» پاسخ می‌دهیم. زمانی که مربی چیزی می‌بیند که مخاطب نمی‌بیند با نصحیت کردن، قبول کردن و رد کردن مداخله می‌کند. ساختار Troika Consulting را مرور کنید. (۲ دقیقه)
 • در راند چهارم بر اساس الگوی «فرایند اندیشیدن هوشمندانه» پاسخ می‌دهیم. مربی و مخاطب صحبت‌های یکدیگر را می‌پذیرند و با استفاده از بالاترین سطح هوش خود به امکانات جدیدی توجه می‌کنند که می‌توانند کمک کنند. (۲ دقیقه)
 • بر اساس تجربه‌های مخاطبان، مربیان و نظاره‌گران در مورد تأثیر چهار الگوی کمک‌رسانی بازخورد بگیرید. (۵ دقیقه)
 • بر اساس این بازخورد، همه‌ی راندها را تکرار کنید. به خصوص برای افرادی که همه‌ی الگوها را تجربه نکرده‌اند.

فوت و فن

 • افراد را تشویق کنید در هر راند نقششان را عوض کنند.
 • اعتماد را توسعه دهید، فروتنانه پرس و جو کنید، فضای کشف متقابل ایجاد کنید.
 • روی الگوهایی تمرکز کنید که به مشتری کمک می‌کند تا راه حل های خود را پیدا کند ( خودشناسی در یک گروه).
 • تفاوت حالت، وضع ظاهر، زبان بدن، رفتار و سیگنال‌های ظریف را نادیده نگیرید.
 • از چهار راند اول می توان به عنوان آماده‌سازی برای کار عمیق‌تر روی هر الگو استفاده کرد.

سبک‌های اجرا

این ساختار بر اساس Helping Heuristics از سایت ساختارهای رهایی‌بخش توسط پدرام کشاورزی ترجمه شده است.