مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

جلسه بازاندیشی(review meeting)

جلسه Review Meeting یک جلسه ارزیابی و بررسی است که در آن پروژه‌ها، فعالیت‌ها، یا عملکرد یک تیم یا گروه مورد نظر قرار می‌گیرد. در این جلسه، اعضای تیم یا افراد مرتبط با پروژه، پیشرفت کارها، مسائل موجود، و اهداف آینده را بررسی و بحث می‌کنند.

۱۴۰۲/۰۹/۱۳

چشم انداز جهان ما در آغاز عصر هوش مصنوعی

شیوه ساخت هوش مصنوعی در حال حاضر توسط گروه کوچکی از متخصصان فناوری تصمیم گیری می‌شود. از آنجایی که این فناوری زندگی ما را متحول می‌کند، باید همه ما اشتیاق داشته باشیم که نسبت به موضوعات آن آگاه و درگیر بشویم. در این مقاله به پیامدهای چنین رویکردی در تحول دیجیتال پرداخته می‌شود.

۱۴۰۲/۰۴/۰۳

چابکی در بازگشت به طبیعت است

انقلاب صنعتی و بعد از آن عصر دیجیتال به ما امکانات زیادی برای بهینه کردن وضعیت زندگی داده اما در عوض موارد بنیادی مهمی را هم از دست داده‌ایم؛ بیش از دو دهه است که همه چارچوب‌های کاری چابک و همسایگان آن‌ها بر اهمیت ارتباطات کاری تاکید می‌کنند اما میل به گریز از مکالمه با همکاران و عدم شفافیت همچنان در تار و پود فرهنگ‌های کاری نسل حاضر فرو رفته‌است.

۱۴۰۲/۰۱/۱۹

معرفی کتاب مربیگری تیم های چابک(Coaching Agile Teams)

در کتاب مربی‌گری تیم‌های چابک- Coaching Agile Teams، خانم لیسا ادکینر- Lyssa Adkins بینش‌هایی را به مربیان چابک ارائه می‌دهد که برای پذیرفتن این طرز فکر جدید و هدایت تیم‌ها برای داشتن عملکرد خارق العاده در یک محیط کاری پر انرژی نیاز دارند.

۱۴۰۱/۱۲/۰۳