مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

جلسه بازتاب(Retrospective Meeting)-بشکن و دوباره بساز

رترو به عنوان یک فرآیند حیاتی در توسعه اجایل اجرا می‌شود، به طور معمول فوراً پس از جلسه ریویو. در جلسات رترو، تیم‌های اجایل در مورد اینکه چه چیزهای خوب پیش رفته، چه چیزهای خوب پیش نرفته، و چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند تا اسپرینت بعدی را بهبود بخشند، بحث می‌کنند. این عمل مهم است و با فلسفه توسعه چابک که بر بهبود مداوم تأکید دارد، همخوانی دارد. در کل، تأکید باید بر روی آن باشد که چه چیزهایی یاد گرفته‌اید و چگونه می‌توانید این درس‌ها را در اسپرینت بعدی به کار گیرید.

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

planning،جلسه ای برای هدف گذاری

در این جلسه تیم اسکرام با هم، همکاری می‌کنند تا کارهایی که باید در اسپرینت بعدی انجام دهند را انتخاب کنند. هدف اصلی این برنامه‌ریزی، تعیین کارهایی است که در یک اسپرینت (معمولاً 2 تا 4 هفته) قابل انجام است.

۱۴۰۲/۰۸/۱۶