مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

مدیریت تعارض

از مدیریت تعارض و شیوه های پیاده سازی آن چه می دانیم؟

۱۴۰۳/۰۳/۲۱

چطور از مشتری فیدبک بگیریم

در این مقاله راه های مختلف دریافت فیدبک از مشتری رو بررسی میکنیم و با هم مقایسه می‌کنیم تا ببینیم کدام روش جواب بهتری می‌دهد.

۱۴۰۳/۰۲/۲۱