مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

تگ ها
اسکرام مستر کیست؟ چه وظایفی دارد؟ وبسایت اجایل ورس

اسکرام مستر کیست؟

اسکرام مستر کسی است که تیم اسکرام را در اجرای صحیح فرآیند اسکرام یاری می‌کند. او به مالک محصول، تیم توسعه و سازمان آموزش و کمک می‌دهد تا با فرهنگ چابک هم‌خوانی داشته باشند و محصولات باارزش بسازند. او همچنین مسئول برگزاری جلسات اسکرام، شفافیت مصنوعات اسکرام و حذف موانع پروژه است.

۱۴۰۲/۰۱/۲۱

مالک محصول کیست؟ چه وظایفی دارد؟ وبسایت اجایل ورس

مالک محصول کیست؟

مالک محصول نقش مهمی در تیم اسکرام دارد که باید هدف، نیازها و اولویت‌های محصول را تعریف و به روز کند و با تیم توسعه و سایر ذینفعان همکاری کند. در این ویدئو بیشتر با این نقش آشنا می‌شویم.

۱۴۰۲/۰۱/۲۱