مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

چه شد که اجایل‌ورس متولد شد

در پشت هر حرکت اجتماعی یک دغدغه نهفته است، در اینجا شرح دادیم که چطور از یک سوال ساده "مشکل مدیریتی داریم یعنی چه؟" به تاسیس .اجایل‌ورس رسیدیم

۱۴۰۲/۰۷/۰۱