ساختار رهایی بخش

در چارچوب‌های کاری اجایل (Agile Frameworks) مکرراً از مفهومی تحت عنوان تیم‌های خود سامانده (Self-organize) یا خود گردان (Self-management) یاد می‌شود. از جمله روش‌هایی که می‌توانند به تشکیل چنین تیم‌هایی کمک کند، ساختارهای رهایی بخش یا Liberating Structures است. این ساختارها که توسط هنری لیپمانوویچ (Henri Lipmanowicz) و کیت مک‌کانلس (Keith McCandless) ابداع و توسط پدرام کشاورزی ترجمه شده است، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از ساختار سنتی مدیریتی فاصله بگیریند و افراد را به مشارکت همه جانبه و مؤثر تشویق کنند تا جلسات کوتاه اما با کیفیت و نتیجه محور داشته باشند.

همه‌ی افراد را به طور همزمان درگیر مطرح کردن سوال، ایده و پیشنهاد کنید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

ایده پردازی
۱۰ تا ۱۲ دقیقه

تمرین روش‌هایی پیشران برای کمک به دیگران، دریافت کمک و درخواست کمک

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کمک کردن
۱۵ دقیقه

شعله‌ور ساختن خرد جمعی در چرخه‌هایی سریع

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کمک کردن ، ایده پردازی
۱۵ تا ۷۵ دقیقه

شفاف‌سازی هدف همکاری

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

آنالیز و تحلیل
۲۰ دقیقه

ایجاد راه حل‌های موثر برای چالش‌های مزمن با روشی سرگرم‌کننده

۱۴۰۱/۰۴/۱۴

ایده پردازی
۲۰ دقیقه

سریعاً چالش‌ها و انتظارات را به اشتراک بگذارید و روابط جدید بسازید

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

اشتراک گذاری
۲۰ دقیقه

کشف ایده‌هایی عملی با تمرکز بر اختیار و منابع فعلی هر فرد

۱۴۰۱/۰۴/۰۷

ایده پردازی
۲۰ دقیقه

بیان چالش‌های به ظاهر متناقضی که گروه باید برای موفقیت با آنها روبرو شود

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

ایده پردازی
۲۵ دقیقه

کشف و ابداع راه حل مشکلات مزمن

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

ایده پردازی
۲۵ تا ۷۰ دقیقه

تعریف گام به گام عناصری برای تشکیل جلساتی پربار

۱۴۰۱/۰۴/۱۲

برنامه‌ریزی
۲۵ تا ۷۰ دقیقه

آشکارسازی الگوهای ارتباطی که منجر به ایجاد ارزش یا ناکارآمدی عجیبی می‌شود

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

آنالیز و تحلیل
۲۵ دقیقه

تدوین سریع و انتخاب قدرتمندترین ایده‌های عملی

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

ایده پردازی
۳۰ دقیقه

فوراً از همکاران کمک فکری و عملی بگیرید

۱۴۰۱/۰۴/۱۸

کمک کردن ، ایده پردازی
۳۰ دقیقه

تعیین ضروری‌ترین بایدها و نبایدها برای دستیابی به هدف

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

استراتژی
۳۵ تا ۵۰ دقیقه

تمرین مهارت شنیدن و همدلی با همکاران

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

کمک کردن
۳۵ دقیقه

فعالیت‌ها و رفتارهای غیرمولد را متوقف کنید تا فضا برای نوآوری ایجاد شود

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ایده پردازی
۳۵ دقیقه

انتقال موثر تجربه‌ی رهبران و متخصصان به افراد

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

اشتراک گذاری
۳۵ تا ۶۰ دقیقه

درگیر کردن همه‌ی افراد در درک چالش‌های عمیق

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

اشتراک گذاری
۳۵ تا ۶۰ دقیقه

به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه با یک جامعه بزرگتر

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

اشتراک گذاری
۳۵ تا ۷۰ دقیقه

آشکارسازی بینش‌ها و مسیرهای رو به جلو از طریق روش‌های غیر کلامی

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

ایده پردازی
۴۰ دقیقه

با هم به پیشرفتی که تا حالا داشتیم نگاه می‌اندازیم و در مورد تغییرات مورد نیاز تصمیم می‌گیریم

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

آنالیز و تحلیل
۴۵ دقیقه

دسته‌بندی مشکلات در طیف‌های ساده، دشوار، پیچیده و پر آشوب

۱۴۰۱/۰۴/۰۹

آنالیز و تحلیل
۴۵ دقیقه

مطلع کردن واحد‌ها از نیازهای ضروری و پذیرفتن یا رد کردن درخواست پشتیبانی

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

کمک کردن
۵۵ تا ۷۰ دقیقه

ارتباطات غیررسمی را ترسیم کنید و تصمیم بگیرید که چگونه شبکه را برای رسیدن به یک هدف تقویت کنید

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

کمک کردن ، اشتراک گذاری
۶۰ دقیقه

شعله‌ور ساختن خرد جمعی در چرخه‌هایی سریع

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کمک کردن ، ایده پردازی
۶۰ دقیقه

کشف شاه راه‌های اصلی موفقیت و ایجاد دوباره‌ی آن

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

ایده پردازی ، اشتراک گذاری
۶۰ دقیقه

مشاهده و ثبت رفتار واقعی کاربران

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ایده پردازی ، آنالیز و تحلیل
۷۵ تا ۴۲۰ دقیقه

تغییر جبهه از راه حل‌های «یا این یا اون» به راه حل‌های «هم این هم اون»

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

استراتژی
۸۰ دقیقه

شکوفا کردن انگیزه و رهبری ذاتی در هر گروهی با هر جمعیتی

۱۴۰۱/۰۴/۱۹

ایده پردازی
۹۰ تا ۱۴۴۰ دقیقه

گسترش ایده‌های خوب و برقراری ارتباط غیر رسمی با مبتکران

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

اشتراک گذاری
۹۰ دقیقه

تجزیه و تحلیل مجموعه‌ی کامل فعالیت‌ها و روابط به منظور شناسایی موانع و فرصت‌های پیشرفت

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

آنالیز و تحلیل ، استراتژی
۹۵ دقیقه

تدوین استراتژی‌هایی برای فعالیت در آینده‌هایی محتمل اما غیر قابل پیش‌بینی

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

استراتژی
۱۰۰ دقیقه

درک نحوه تعامل، تکامل، نوآوری و تحول سیستم‌های تعبیه شده

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

استراتژی
۱۲۰ دقیقه

طراحی پنج عنصر ضروری برای یک طرح انعطاف‌پذیر و پایدار

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

برنامه‌ریزی
۱۲۰ دقیقه