مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

تگ ها

معرفی کتاب the wise enterprise

در زمانه ای این چنین غیر قابل پیش بینی که با سرعت هم در حال تغییر است، سازمان ها روزانه به چالش هایی منحصر به فرد برخورد میکنند که نیاز به گرفتن تصمیمات سخت و پیچیده دارند، اینکه سازمان ها چطور به این چالش ها پاسخ میدهند مشخص میکند که آنها خردمند هستند یا خیر.

۱۴۰۲/۱۱/۱۱

جلسه بازتاب(Retrospective Meeting)-بشکن و دوباره بساز

رترو به عنوان یک فرآیند حیاتی در توسعه اجایل اجرا می‌شود، به طور معمول فوراً پس از جلسه ریویو. در جلسات رترو، تیم‌های اجایل در مورد اینکه چه چیزهای خوب پیش رفته، چه چیزهای خوب پیش نرفته، و چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند تا اسپرینت بعدی را بهبود بخشند، بحث می‌کنند. این عمل مهم است و با فلسفه توسعه چابک که بر بهبود مداوم تأکید دارد، همخوانی دارد. در کل، تأکید باید بر روی آن باشد که چه چیزهایی یاد گرفته‌اید و چگونه می‌توانید این درس‌ها را در اسپرینت بعدی به کار گیرید.

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

جلسه بازاندیشی(review meeting)

جلسه Review Meeting یک جلسه ارزیابی و بررسی است که در آن پروژه‌ها، فعالیت‌ها، یا عملکرد یک تیم یا گروه مورد نظر قرار می‌گیرد. در این جلسه، اعضای تیم یا افراد مرتبط با پروژه، پیشرفت کارها، مسائل موجود، و اهداف آینده را بررسی و بحث می‌کنند.

۱۴۰۲/۰۹/۱۳

planning،جلسه ای برای هدف گذاری

در این جلسه تیم اسکرام با هم، همکاری می‌کنند تا کارهایی که باید در اسپرینت بعدی انجام دهند را انتخاب کنند. هدف اصلی این برنامه‌ریزی، تعیین کارهایی است که در یک اسپرینت (معمولاً 2 تا 4 هفته) قابل انجام است.

۱۴۰۲/۰۸/۱۶

جلسات روزانه(Daily meeting)مختصر اما مفید

جلسه روزانه در اسکرام، جلسه‌ای مختصر و موثر است که در طول یک اسکرام برگزار می‌شود. این جلسه به مدت کوتاهی انجام می‌شود و زمان زیادی اشغال نمی‌کند.

۱۴۰۲/۰۷/۲۷