مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

تگ ها
اسکرام مستر کیست؟ چه وظایفی دارد؟ وبسایت اجایل ورس

اسکرام مستر کیست؟

اسکرام مستر کسی است که تیم اسکرام را در اجرای صحیح فرآیند اسکرام یاری می‌کند. او به مالک محصول، تیم توسعه و سازمان آموزش و کمک می‌دهد تا با فرهنگ چابک هم‌خوانی داشته باشند و محصولات باارزش بسازند. او همچنین مسئول برگزاری جلسات اسکرام، شفافیت مصنوعات اسکرام و حذف موانع پروژه است.

۱۴۰۲/۰۱/۲۱

مالک محصول کیست؟ چه وظایفی دارد؟ وبسایت اجایل ورس

مالک محصول کیست؟

مالک محصول نقش مهمی در تیم اسکرام دارد که باید هدف، نیازها و اولویت‌های محصول را تعریف و به روز کند و با تیم توسعه و سایر ذینفعان همکاری کند. در این ویدئو بیشتر با این نقش آشنا می‌شویم.

۱۴۰۲/۰۱/۲۱

تسهیل گری چیست - اجایل‌ورس

تسهیل‌گری (Facilitating) چیست؟

تسهیل‌گری واژه‌ای است که در شرح وظایف اسکرام مستر و مربی چابک دیده می‌شود. مفهوم نهفته در این واژه در این مقاله با ذکر مثال شرح داده خواهد شد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

شوهاری چیست؟ اجایل‌ورس

شو-ها-ری (Shu - Ha - Ri) چیست؟

در هنرهای رزمی برای تسلط بر هر چیزی سه مرحله وجود دارد. مرحله اول شو: از قوانین پیروی کنید، مرحله دوم:قوانین را بشکنید، مرحله سوم: خودِ قانون باشید. تیم هایی که قصد دارند چابک باشند نیز باید از این مراحل آگاه باشند. در این مقاله با معرفیِ شوهاری به مراحل چابک شدن تیم ها پرداخته می شود.

۱۴۰۱/۱۰/۲۸