مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

تگ ها

چابکی در بازگشت به طبیعت است

انقلاب صنعتی و بعد از آن عصر دیجیتال به ما امکانات زیادی برای بهینه کردن وضعیت زندگی داده اما در عوض موارد بنیادی مهمی را هم از دست داده‌ایم؛ بیش از دو دهه هست که همه چارچوب‌های کاری چابک و همسایگان آنها بر اهمیت ارتباطات کاری تاکید می‌کنند اما میل به گریز از مکالمه با همکاران و عدم شفافیت همچنان در تار و پود فرهنگ‌های کاری نسل حاضر فرو رفته‌است.

۱۴۰۲/۰۱/۱۹

تسهیل گری چیست - اجایل‌ورس

تسهیل‌گری (Facilitating) چیست؟

تسهیل‌گری واژه‌ای است که در شرح وظایف اسکرام مستر و مربی چابک دیده می‌شود. مفهوم نهفته در این واژه در این مقاله با ذکر مثال شرح داده خواهد شد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

چطور اعضای تیم را از حالت سکون خارج کنیم

چگونه به تیم خود کمک کنیم که از حالت سکون خارج شوند؟

اگر تنها یک نفر قادر به انجام کاری باشد و دیگران دانش کافی برای انجام آن نداشته باشند و یا آن شخص، دیگر در تیم حضور نداشته باشد یا مجبور به انجام کار زیادی باشد سرعت  پیشرفت کار به شدت کاهش خواهد یافت. اعضای تیم را تشویق کنید تا حرکت کنند و دانششان را با هم درمیان بگذارند تا سر کد نویسی گلوگاه (Coding Bottle Necks) ایجاد نشود.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تفاوت جونیور و سنیور در چیست

جونیور، میدلول، سنیور، لید، نقش و وظایف هر کدام چیست؟

سطوح جونیور،میدلول،سنیور و یا حتی لید معمولا سطوح انتزاعی هستند که مرز دقیق و مشخص ندارند و این افراد غیر فنی و مدیران را بسیار گیج میکند، در این نوشته تلاش میکنیم که مرز میان این افراد و مسئولیت هایی که به عهده دارند را تا حدودی روشن کنیم تا بتوانیم فضای مبهم این القاب را اندکی روشن تر کنیم

۱۴۰۱/۰۳/۲۴