مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

مدیریت تعارض

از مدیریت تعارض و شیوه های پیاده سازی آن چه می دانیم؟

۱۴۰۳/۰۳/۲۱

معرفی کتاب the wise enterprise

در زمانه ای این چنین غیر قابل پیش بینی که با سرعت هم در حال تغییر است، سازمان ها روزانه به چالش هایی منحصر به فرد برخورد میکنند که نیاز به گرفتن تصمیمات سخت و پیچیده دارند، اینکه سازمان ها چطور به این چالش ها پاسخ میدهند مشخص میکند که آنها خردمند هستند یا خیر.

۱۴۰۲/۱۱/۱۱