مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

تگ ها

معرفی کتاب the wise enterprise

در زمانه ای این چنین غیر قابل پیش بینی که با سرعت هم در حال تغییر است، سازمان ها روزانه به چالش هایی منحصر به فرد برخورد میکنند که نیاز به گرفتن تصمیمات سخت و پیچیده دارند، اینکه سازمان ها چطور به این چالش ها پاسخ میدهند مشخص میکند که آنها خردمند هستند یا خیر.

۱۴۰۲/۱۱/۱۱

تسهیل گری چیست - اجایل‌ورس

تسهیل‌گری (Facilitating) چیست؟

تسهیل‌گری واژه‌ای است که در شرح وظایف اسکرام مستر و مربی چابک دیده می‌شود. مفهوم نهفته در این واژه در این مقاله با ذکر مثال شرح داده خواهد شد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۲