مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

تگ ها
تسهیل گری چیست - اجایل‌ورس

تسهیل‌گری (Facilitating) چیست؟

تسهیل‌گری واژه‌ای است که در شرح وظایف اسکرام مستر و مربی چابک دیده می‌شود. مفهوم نهفته در این واژه در این مقاله با ذکر مثال شرح داده خواهد شد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۲