مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

جلسه بازاندیشی(review meeting)

جلسه Review Meeting یک جلسه ارزیابی و بررسی است که در آن پروژه‌ها، فعالیت‌ها، یا عملکرد یک تیم یا گروه مورد نظر قرار می‌گیرد. در این جلسه، اعضای تیم یا افراد مرتبط با پروژه، پیشرفت کارها، مسائل موجود، و اهداف آینده را بررسی و بحث می‌کنند.

۱۴۰۲/۰۹/۱۳

planning،جلسه ای برای هدف گذاری

در این جلسه تیم اسکرام با هم، همکاری می‌کنند تا کارهایی که باید در اسپرینت بعدی انجام دهند را انتخاب کنند. هدف اصلی این برنامه‌ریزی، تعیین کارهایی است که در یک اسپرینت (معمولاً 2 تا 4 هفته) قابل انجام است.

۱۴۰۲/۰۸/۱۶