مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

تگ ها
وقتی متدولوژی XP از کار افتاد اصلاحش کنید

وقتی متدولوژی XP از کار افتاد اصلاحش کنید

زمانی که فرایند دچار مشکل است یا کار نمی کند، آنرا اصلاح کنید. نکته اینجاست که نمی گوییم اگر بلکه می گوییم زمانی که! چرا که بدون استثناء برای هر پروژه ای، مجبور خواهید شد که فرایند را کمی تغییر دهید.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱