مشتری را همیشه در دسترس خود نگه دارید

یکی از معدود الزامات متدولوژی XP این است که مشتری همیشه باید دسترس باشد. نه تنها برای اینکه به تیم توسعه کمک کند بلکه بخشی از تیم هم باشد. تمامی بخش های پروژه XP مستلزم ارتباط با مشتری هستند که ترجیحاً بهتر است رو در رو (Face to Face) انجام شود. بهترین راه حل اختصاص دادن یک یا چند مشتری به تیم توسعه است. از آنجا که به نظر می‌رسد مشتری وقت خیلی زیادی را قرار است با تیم توسعه بگذراند،  ممکن است واحد مشتری سعی کند تا کار آموزان خود را برای شما بفرستد ولی شما باید برای حضور یک متخصص پا فشاری کنید. 

یوزر استوری ها توسط مشتری‌ها و با کمک برنامه‌نویس‌ها نوشته می‌شوند تا بدین وسیله تخمین‌هایشان منطقی باشند و اولویت‌بندی‌ها واقع گرایانه شوند. هنگام برگزاری جلسه Release Planning مشتری باید مذاکره کند و تعدادی از یوزر استوری ها را برای هر Release انتخاب کند. زمان بندی هر Release ممکن است نیاز به مذاکره داشته باشد. مشتری باید تصمیمات را در راستای هدف کسب و کار بگیرد. جلسه Release Planning طراحی شده است تا انتشار نسخه های کوچک نرم افزار را میسر سازد تا فیچرها هر چه سریع تر در اختیار مشتری قرار بگیرد. این کار به مشتری این اجازه را می دهد که هرچه زودتر با سیستم کار کند و به برنامه‌نویس‌ها فیدبک دهد.

به دلیل اینکه جزئیات در یوزر استوری‌ها نمی‌آیند، برنامه‌نویس‌ها باید با مشتری‌ها برای گرفتن جزئیات کافی صحبت کنند تا بتوانند تسک‌های برنامه نویسی را کامل کنند. پروژه های بزرگ مستلزم تعهدی تمام وقت از جانب مشتری هستند.

مشتری‌ها برای انجام تست های کاربری باید حضور داشته باشند؛ داده‌های تست باید ساخته شده و نتایج نهایی باید محاسبه یا تخمین زده شوند. تست های کاربری آمادگی یک سیستم جهت انتشار را تأیید می کنند. ممکن است سیستم تمام تست‌ها را پاس نکند؛ در نتیجه مشتری باید نتایج تست ها را خود بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا سیستم به مرحله انتشار برسد یا بهتر است متوقف شود. 

با اینکه ممکن است به نظر برسد مشتری زمان خیلی زیادی را مجبور است اختصاص دهد، ولی باید به یاد داشته باشیم که شما در ابتدای شروع پروژه جزئیات زیادی از مشتری درخواست نکرده بودید و از آن طرف زمان زیادی به خاطر عدم ارائه سیستمی ذخیره کردید.

وقتی چند مشتری به صورت پاره وقت در دسترس هستند با مشکلاتی ممکن است روبرو شوید. متخصصان هر حوزه علاقه به جر و بحث دارند که این یک چیز کاملاً طبیعی است. برای حل این مشکل می‌توانید جلساتی را برگزار کنید که همه مشتری‌ها را ملزم به حضور کند تا بتوانید از نظرات همه آگاه شوید.

منبع مطلب
Product Practitioner Team Practice
#xp

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...