انتشار نسخه های کوچک نرم افزار - اجایل ورس انتشار نسخه های کوچک نرم افزار - اجایل ورس

انتشار نسخه های کوچک نرم افزار

Small Release یکی از مهم‌ترین پرکتیس‌های متدولوژی XP و به طور کلی، طرز تفکر اجایل است. تیم توسعه باید نسخه‌های کوچکی از نرم افزار اصلی را به صورت دوره‌ای یا Iterative به مشتری ارائه دهد. بعضی از تیم‌ها هر روز این کار می کنند اما معمولاً هر یک یا دو هفته یکبار است که قسمتی از نرم افزار ارائه می‌شود. در انتهای هر دوره یا Iteration، نرم افزاری که تست شده است، کار می کند و آماده انتشار است به مشتری نشان داده می‌شود. تصمیم اینکه نرم افزار منتشر شود یا خیر به عهده مشتری می‌باشد.

نتیجه جلسه Release Planning برای برنامه ریزی قسمت‌های کوچک کاربردی استفاده می‌شوند که از نظر کسب و کار قابل توجیه است و می‌توانند در مراحل اولیه پروژه به مشتری ارائه شوند. اهمیت این کار آن‌جایی مشخص می شود که فیدبک‌های به موقع از مشکلات احتمالی آینده جلوگیری می کنند. هر چه ارائه Feature های مهم به کاربران سیسیتم بیشتر عقب بی‌افتد، زمان کمتری برای رفع آن وجود خواهد داشت.

منبع مطلب
Product Practitioner Team Practice
#xp

اشتراک گذاری

اجایل‌ورس - پدرام کشاورزی
اجایل کوچ و اسکرام مستر | از دانشی و تجربه‌ای که در صنعت دارم می‌نویسم

نظرات

loading ...