Release Plan چیست؟

  Release Plan اولین Artifact یا خروجی متدولوژی XP است. بعد از اتمام نگارش همه یوزر استوری‌ها با استفاده از نتیجه جلسه Release Planning می توانید جهت تهیه برنامه انتشار یا Release Plan اقدام کنید. برنامه انتشار مشخص می کند که کدام یوزر استوری‌ها باید در پایان هر دوره یا Iteration پیاده‌سازی و تحویل داده شوند؛ با این کار مشتری لیستی در اختیار دارد که می‌تواند در جلسه برنامه‌ریزی دوره‌ای یا Iteration Planning از بین آن ها انتخاب کند که کدام یوزر استوری باید برای Iteration بعدی اجرایی شود. هر یوزر استوری باید به صورت کارهای برنامه نویسی در بیاید تا قابلیت اجرا و پیاده سازی روی سیستم را داشته باشند.یوزر استوری‌ها شرایط را جهت انجام تست‌های پذیرش یا Acceptance Tests در طول Iteration فراهم می کنند. این تست ها در هر دوره اجرا می‌شوند تا این اطمینان حاصل شود که یوزر استوری‌ها قابل اجرا بوده و درست کار می‌کنند.اگر به هر دلیلی ظرفیت پروژه برای چند Iteration تغییر کرد، دوباره جلسه Release Planning را برگزار کنید تا با همکاری مشتری بر سر یک برنامه انتشار (Release Plan) جدیدی به توافق برسید.در گذشته جلسه Release Planning جلسه تعهد نام داشت اما این نام تغییر کرد تا مفهوم واضح تری از هدف آن‌ را در بر داشته باشد.  

منبع مطلب
Product Practitioner Team Practice
#xp

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...