اسکرام چیست؟

تو یک قطره از دریا نیستی، بلکه دریایی هستی در یک قطره
ابتدا زمان را به بازه های کوچک تر تقسیم میکنیم، سپس تمام چرخه توسعه (طراحی، تولید، تست) را در همان بازه ها انجام میدهیم و سعی میکنیم در هر بازه هوشمند تر و بهتر از بازه قبل شویم.

Scrum

طبق آمار استفاده

66% درصد تیم های IT و 17% تیم های مارکتینگ و 16% تیم های منابع انسانی و 29% تیم های عملیاتی از اسکرام استفاده می‌کنند (منبع)

از لحاظ تاثیرگذاری

تیم هایی که از اسکرام استفاده می‌کنند 250% کیفیت بالاتری دارند (منبع)

78% کسانی که اسکرام را پیاده سازی کرده اند اعتقاد دارند که آورده اسکرام از تلاشی که برای پیاده سازی آن شده بیشتر بوده است و 16% اعتقاد دارند که آورده بسیار بیشتر بوده است (منبع)

مناسب برای
  • تیم های کمتر از 10 نفر
  • پروژه های کوچک و متوسط
  • شرکت های IT و غیر IT در شرایط پیچیده و پر تغییر

معرفی چهارچوب اسکرام

اسکرام به مانند هر چهارچوب دیگری ارزش ها و قوانین خاص خود را دارد که اگر در جای درست و به صورت صحیح و کامل اجرا شود می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. در این ویدیو جزییات این چهارچوب را بررسی میکنیم

معرفی کتاب های حوزه اسکرام

scrum guide

Scrum Guide

راهنمای اسکرام

راهنمای اسکرام یک سند جامع است که چارچوب اسکرام را تعریف می‌کند. راهنمای اسکرام شرحی واضح و مختصر از اسکرام را ارائه می‌دهد، شامل مسئولیت ها، رویدادها، میراث و راهنمایی‌هایی است که آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد

دانلود کتاب
coaching agile team book

Coaching Agile Teams

مربیگری تیم های چابک

آموزش اینکه چگونه مهارت‌های قدرتمند را از جمله مربی‌گری و منتورینگ حرفه ای به کار بگیرید تا یک تیم چابک را به بهترین شکل هدایت کنید.

آشنایی بیشتر