تیم اسکرام (Scrum Team) چه وظایفی دارد؟

یکی از روش‌های مدیریت پروژه، اسکرام است. اسکرام یک چارچوب کاری است که تیم‌های اسکرام را قادر می‌سازد تا با یادگیری از تجربه، خود، سازماندهی و بهبود مستمر، محصولات پیچیده تولید کنند. تیم اسکرام شامل سه نقش اصلی است:

- مالک محصول: فردی که نیازمندی‌های مشتری را درک و بر اساس آن ویژگی‌های محصول را تعیین و مرتب می‌کند.

- اسکرام مستر: فردی که به تیم کمک می‌کند تا از چارچوب اسکرام به بهترین شکل استفاده کند و مشکلات و مانع‌های آن را برطرف کند.

- توسعه دهندگان: افرادی که وظیفه دارند تا قابلیت‌های محصول را طراحی، پیاده‌سازی و تست کنند.

در این ویدئو پدرام کشاورزی و سید محمد جواد بطحایی نحوه کارکرد تیم اسکرام را بیشتر شرح می‌دهند.

Leaders Team Process
#scrum

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...