اسکرام مستر کیست؟

اسکرام مستر یکی از سه نقش اصلی در چارچوب اسکرام است که به کنار مالک محصول (Product Owner) و تیم توسعه (Development Team)، مسئولیت اجرای صحیح و موثر فرآیند اسکرام را بر عهده دارد. اسکرام مستر نه یک مدیر پروژه و نه یک رهبر تیم است، بلکه یک رهبر خادم (Servant Leader) است که به تیم کمک می‌کند تا از قواعد، اصول و ارزش‌های اسکرام پیروی کند و با حذف موانع و فراهم کردن شرایط لازم، تیم را قادر می‌سازد تا بهترین کار خود را انجام دهد.

بر اساس راهنمای اسکرام (Scrum Guide)، اسکرام مستر چهار دسته وظیفه دارد:

- حمایت از مالک محصول: اسکرام مستر به مالک محصول کمک می‌کند تا بتواند بک‌لاگ محصول (Product Backlog) را به شکل مناسب تعریف، سازماندهی و به‌روزرسانی کند. همچنین به مالک محصول آموزش می‌دهد که چگونه با تیم توسعه هماهنگ شود و نیازمندی‌های خود را به آن‌ها منتقل کند.

- حمایت از تیم توسعه: اسکرام مستر به تیم توسعه کمک می‌کند تا بتواند با استفاده از فنون چابک، کارایی و کیفیت خود را بالا ببرد. همچنین به تیم توسعه آموزش می‌دهد که چگونه با استقلال، هماهنگی و هم‌فکری، محصولات باارزش و با کاربر پسند بسازند.

- حمایت از سازمان: اسکرام مستر به سازمان کمک می‌کند تا بتواند فرهنگ چابک را در سطوح مختلف پذیرفته و پیاده‌سازی کند. همچنین به سازمان آموزش می‌دهد که چگونه با تغییرات بازار و نظرات مشتریان سازگار شود و نقش خود را در حمایت از تیم‌های اسکرام شناسایی و اجرا کند.

- مراقبت از فرآیند: اسکرام مستر باید با توجه به راهنمای اسکرام، فرایند توسعه محصول را در تیم پیاده‌سازی و حفظ کند. این شامل برگزاری و هدایت جلسات و رویدادهای اسکرام (اسپرینت پلنینگ، دیلی اسکرام، اسپرینت رویو، رترواسپکتیو و بک‌لاگ رفاینمنت)، تضمین شفافیت و به‌روز بودن مصنوعات اسکرام (بک‌لاگ محصول، بک‌لاگ اسپرینت و فراورده)، حذف موانع و چالش‌های پروژه و حل مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌ها و تغییرات است. 

در ویدئو زیر بیشتر با نقش اسکرام مستر آشنا می‌شوید:

منبع مطلب
Agile Practitioner Team Process
#scrum

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...