بک‌لاگ محصول (Product Backlog) چیست؟

  در فریم ورک اسکرام، بک‌لاگ محصول یک لیست از ویژگی‌ها، تغییرات، تعمیرات و بهبودهایی است که باید در محصول نهایی اعمال شوند. بک‌لاگ محصول توسط مالک محصول مدیریت می‌شود و بر اساس ارزش افزوده اولویت‌بندی و به روزرسانی می‌شود. بک‌لاگ محصول مرجع اصلی تیم اسکرام در تعریف و انجام کارهای هر اسپرینت است.

در این قسمت پدرام کشاورزی و سید محمد جواد بطحایی بیشتر در مورد این ابزار صحبت می‌کنند.   

Product Practitioner Team Process
#scrum

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...