دولوپر (Developer) در اسکرام چه وظایفی دارد؟

یکی از نقش‌های تیم اسکرام در فریم‌ورک اسکرام، دولوپر است. وظیفه دولوپرها این است که محصول با ارزش و با کیفیتی را به مشتری ارائه دهند. دولوپرها با همفکری و همکاری با سایر نقش‌های اسکرام، مثل مالک محصول و اسکرام مستر، در روند توسعه نرم‌افزار دخیل هستند. پدرام کشاورزی و محمد جواد بطحایی در این بخش درباره این نقش بیشتر گفتگو می‌کنند.

Developers Team Process
#scrum

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...