تئوری اسکرام و تجربه گرایی (Empiricism)

اسکرام یک روش چابک برای مدیریت پروژه‌های نرم افزاری است که بر اساس فلسفه تجربه گرایی ساخته شده است. تجربه گرایی به معنای کار کردن بر اساس واقعیت‌ها، تجربه ها و شواهد است، نه بر اساس برنامه‌های ساختگی و فرضیات نادرست. اسکرام با استفاده از سه رکن شفافیت، بازرسی و انطباق، فرآیند تجربی را در پروژه های نرم افزاری پیاده سازی می‌کند.

شفافیت (Transparency) به معنای این است که وضعیت واقعی پروژه، محصول، الزامات، مشکلات و ریسک‌ها به طور کامل و صادقانه به تمام ذینفعان اطلاع داده شود. شفافیت باعث می‌شود که همه افراد درگیر به یکدیگر اعتماد داشته باشند و با هم همکاری کنند.

سنجش (Inspection) به معنای این است که تیم اسکرام به طور منظم و مستمر کار خود را بررسی کرده و بازخورد مشتری را دریافت کند. سنجش باعث می شود که تیم اسکرام بتواند عملکرد خود را سنجیده و بهبود ببخشد.

انطباق (Adaptation) به معنای این است که تیم اسکرام بتواند بر اساس نتایج سنجش، تغییرات لازم را در پروژه، محصول، الزامات، فرآیندها و شیوه های خود اعمال کند. انطباق باعث می‌شود که تیم اسکرام بتواند به سرعت و به صورت حلقوی به تغییرات محیط پاسخ دهد.

بنابراین، فلسفه تجربه گرایی و اسکرام در این است که به جای پیروی کورکورانه از یک برنامه ثابت، با استفاده از چابک بودن، چهارچوب ساده و قابل تغییر، تعاملات مستقیم و بازخوردهای مستمر، محصولات نوآورانه و با کیفیت را تحویل دهند.

در این ویدئو پدرام کشاورزی و سید محمد جواد بطحایی در مورد این فلسفه و کاربرد آن در صنعت صحبت می‌کنند.

Agile Practitioner Enterprise Mindset
#scrum

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...