بر اساس چارچوب کانوین (Cynefin) اسکرام مناسب چه پروژه است؟

چهارچوب Cynefin یک ابزار مفهومی است که به مدیران و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا وضعیت‌های مختلف را بهتر درک کنند و رفتار خود و دیگران را تفسیر کنند. این چارچوب در سال ۱۹۹۹ توسط دیو اسنودن، یک مشاور مدیریت دانش، ایجاد شد و بر اساس نظریه‌های سیستم‌ها، پیچیدگی، شبکه و یادگیری بنا شده است.

Cynefin یک کلمه ولزی به معنای زیستگاه یا آشنایی است و نشان می‌دهد که هر کس با پیوندهای قبیله‌ای، مذهبی، جغرافیایی و فرهنگی خود در ارتباط است. این چهارچوب پنج دامنه یا بافت تصمیم‌گیری را پیشنهاد می‌کند که عبارتند از:

- آشکار (Obvious): در این دامنه، رابطه علت و معلول روشن است و قوانین و الگوهای مشخص وجود دارد. بهترین روش برای حل مسئله در این دامنه، شناسایی فاکتورها، تحلیل آن‌ها و اعمال راه حل مناسب است. مثال: حل یک معادله ریاضی.- دشوار (Complicated): در این دامنه، رابطه علت و معلول قابل شناسایی است اما نیاز به تخصص و تجربه دارد. بهترین روش برای حل مسئله در این دامنه، جستجو و بررسی گزینه‌های مختلف با استفاده از داده‌ها، منابع و نظر خبرگان است. مثال: تشخیص بیماری.- پیچیده (Complex): در این دامنه، رابطه علت و معلول فقط با بررسی عقب‌گرد قابل فهم است و پیش‌بینی آینده سخت است. بهترین روش برای حل مسئله در این دامنه، آزمایش کردن فرض‌های مختلف با استفاده از نمونه‌برداری، پروتوتایپ سازی و بازخورد گرفتن است. مثال: طراحی یک محصول جدید.- آشوبناک (Chaos): در این دامنه، رابطه بین علت و معلول به هیچ وجه قابل درک نیست و اوضاع بسیار ناپایدار است. در این دامنه، تصمیم‌گیرنده باید سریع عمل کند و از طریق آزمون و خطا به دنبال راه حل باشد.  مثال: یک حادثه طبیعی، یک حمله تروریستی، یک بحران سلامت عمومی.- آشفتگی (Disorder): در این دامنه، تصمیم‌گیرنده قادر به شناسایی دامنه مناسب برای شرایط خود نیست و در حالت سردرگمی قرار دارد. در این دامنه، تصمیم‌گیرنده باید از منابع مختلف استفاده کند و با گروه‌های مختلف همفکری کند تا بتواند شرایط را تحلیل کرده و دامنه مناسب را پیدا کند.  مثال: یک تغییر ساختار سازمان، یک رقابت جدید در بازار، یک فرصت نوآورانه.

در این قسمت پدرام کشاورزی و سید محمد جواد بطحایی در مورد انواع و اقسام کارها و پروژه ها بر اساس چهارچوب کانوین یا Cynefin صحبت می‌کنند و بررسی خواهند کرد که اسکرام به درد چه جنس پروژه ها و محصولاتی می‌خورد. همچنین خواهیم دید که چرا اسکرام مناسب پروژه پیچیده است و کارایی لازم را در مابقی پروژه ندارد.

در صورتی که موفق به دیدن ویدئو نشدید از این لینک اقدام کنید. در نظر داشته باشید که ویدئو در یوتیوب بارگذاری شده است.

منبع مطلب
Agile Practitioner Enterprise Mindset
#scrum

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...