ساختار رهایی بخش

در چارچوب‌های کاری اجایل (Agile Frameworks) مکرراً از مفهومی تحت عنوان تیم‌های خود سامانده (Self-organize) یا خود گردان (Self-management) یاد می‌شود. از جمله روش‌هایی که می‌توانند به تشکیل چنین تیم‌هایی کمک کند، ساختارهای رهایی بخش یا Liberating Structures است. این ساختارها که توسط هنری لیپمانوویچ (Henri Lipmanowicz) و کیت مک‌کانلس (Keith McCandless) ابداع و توسط پدرام کشاورزی ترجمه شده است، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از ساختار سنتی مدیریتی فاصله بگیریند و افراد را به مشارکت همه جانبه و مؤثر تشویق کنند تا جلسات کوتاه اما با کیفیت و نتیجه محور داشته باشند.

همه‌ی افراد را به طور همزمان درگیر مطرح کردن سوال، ایده و پیشنهاد کنید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

ایده پردازی
۱۰ تا ۱۲ دقیقه

شعله‌ور ساختن خرد جمعی در چرخه‌هایی سریع

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کمک کردن ، ایده پردازی
۱۵ تا ۷۵ دقیقه

ایجاد راه حل‌های موثر برای چالش‌های مزمن با روشی سرگرم‌کننده

۱۴۰۱/۰۴/۱۴

ایده پردازی
۲۰ دقیقه

کشف ایده‌هایی عملی با تمرکز بر اختیار و منابع فعلی هر فرد

۱۴۰۱/۰۴/۰۷

ایده پردازی
۲۰ دقیقه

بیان چالش‌های به ظاهر متناقضی که گروه باید برای موفقیت با آنها روبرو شود

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

ایده پردازی
۲۵ دقیقه

کشف و ابداع راه حل مشکلات مزمن

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

ایده پردازی
۲۵ تا ۷۰ دقیقه

فوراً از همکاران کمک فکری و عملی بگیرید

۱۴۰۱/۰۴/۱۸

کمک کردن ، ایده پردازی
۳۰ دقیقه

تدوین سریع و انتخاب قدرتمندترین ایده‌های عملی

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

ایده پردازی
۳۰ دقیقه

فعالیت‌ها و رفتارهای غیرمولد را متوقف کنید تا فضا برای نوآوری ایجاد شود

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ایده پردازی
۳۵ دقیقه

آشکارسازی بینش‌ها و مسیرهای رو به جلو از طریق روش‌های غیر کلامی

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

ایده پردازی
۴۰ دقیقه

کشف شاه راه‌های اصلی موفقیت و ایجاد دوباره‌ی آن

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

ایده پردازی ، اشتراک گذاری
۶۰ دقیقه

شعله‌ور ساختن خرد جمعی در چرخه‌هایی سریع

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کمک کردن ، ایده پردازی
۶۰ دقیقه

مشاهده و ثبت رفتار واقعی کاربران

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ایده پردازی ، آنالیز و تحلیل
۷۵ تا ۴۲۰ دقیقه

شکوفا کردن انگیزه و رهبری ذاتی در هر گروهی با هر جمعیتی

۱۴۰۱/۰۴/۱۹

ایده پردازی
۹۰ تا ۱۴۴۰ دقیقه