ساختار رهایی بخش

در چارچوب‌های کاری اجایل (Agile Frameworks) مکرراً از مفهومی تحت عنوان تیم‌های خود سامانده (Self-organize) یا خود گردان (Self-management) یاد می‌شود. از جمله روش‌هایی که می‌توانند به تشکیل چنین تیم‌هایی کمک کند، ساختارهای رهایی بخش یا Liberating Structures است. این ساختارها که توسط هنری لیپمانوویچ (Henri Lipmanowicz) و کیت مک‌کانلس (Keith McCandless) ابداع و توسط پدرام کشاورزی ترجمه شده است، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از ساختار سنتی مدیریتی فاصله بگیریند و افراد را به مشارکت همه جانبه و مؤثر تشویق کنند تا جلسات کوتاه اما با کیفیت و نتیجه محور داشته باشند.

تعریف گام به گام عناصری برای تشکیل جلساتی پربار

۱۴۰۱/۰۴/۱۲

برنامه‌ریزی
۲۵ تا ۷۰ دقیقه

طراحی پنج عنصر ضروری برای یک طرح انعطاف‌پذیر و پایدار

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

برنامه‌ریزی
۱۲۰ دقیقه