ساختار رهایی بخش

در چارچوب‌های کاری اجایل (Agile Frameworks) مکرراً از مفهومی تحت عنوان تیم‌های خود سامانده (Self-organize) یا خود گردان (Self-management) یاد می‌شود. از جمله روش‌هایی که می‌توانند به تشکیل چنین تیم‌هایی کمک کند، ساختارهای رهایی بخش یا Liberating Structures است. این ساختارها که توسط هنری لیپمانوویچ (Henri Lipmanowicz) و کیت مک‌کانلس (Keith McCandless) ابداع و توسط پدرام کشاورزی ترجمه شده است، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از ساختار سنتی مدیریتی فاصله بگیریند و افراد را به مشارکت همه جانبه و مؤثر تشویق کنند تا جلسات کوتاه اما با کیفیت و نتیجه محور داشته باشند.

شفاف‌سازی هدف همکاری

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

آنالیز و تحلیل
۲۰ دقیقه

آشکارسازی الگوهای ارتباطی که منجر به ایجاد ارزش یا ناکارآمدی عجیبی می‌شود

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

آنالیز و تحلیل
۲۵ دقیقه

با هم به پیشرفتی که تا حالا داشتیم نگاه می‌اندازیم و در مورد تغییرات مورد نیاز تصمیم می‌گیریم

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

آنالیز و تحلیل
۴۵ دقیقه

دسته‌بندی مشکلات در طیف‌های ساده، دشوار، پیچیده و پر آشوب

۱۴۰۱/۰۴/۰۹

آنالیز و تحلیل
۴۵ دقیقه

مشاهده و ثبت رفتار واقعی کاربران

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ایده پردازی ، آنالیز و تحلیل
۷۵ تا ۴۲۰ دقیقه

تجزیه و تحلیل مجموعه‌ی کامل فعالیت‌ها و روابط به منظور شناسایی موانع و فرصت‌های پیشرفت

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

آنالیز و تحلیل ، استراتژی
۹۵ دقیقه