مقالات حوزه اجایل

فیلتر ها

بر اساس چارچوب کانوین (Cynefin) اسکرام مناسب چه پروژه است؟

خلاصه: چهارچوب Cynefin یک ابزاری است که به ما کمک می‌کند تا موقعیت‌های مختلف را بشناسیم و بهتر تصمیم بگیریم. این چهارچوب پنج دامنه را نشان می‌دهد: آشکار، دشوار، پیچیده، آشوبناک و آشفتگی. هر دامنه نشان‌دهنده یک رابطه بین علت و معلول است و یک روش حل مسئله مناسب دارد. با استفاده از این چهارچوب، می‌توانیم شرایط را بهتر درک کنیم و رفتار خود و دیگران را تفسیر کنیم.در این ویدئو با کمک چهارچوب کانوین در مورد اینکه اسکرام به درد چه پروژه هایی می‌خورد صحبت می‌کنیم.

۱۴۰۱/۰۹/۰۶

دورکاری یک انتخاب خوب یا بد؟

بعد از فروکش کردن موج کرونا این سوال مطرح شد که آیا فارق از کرونا دورکاری را ادامه دهیم یا شرکت را حضوری کنیم. در این مقاله می‌خواهیم این موضوع را بررسی کنیم تا به یک پاسخ مناسب برسیم

۱۴۰۱/۰۷/۰۷