چطور اعضای تیم را از حالت سکون خارج کنیم چطور اعضای تیم را از حالت سکون خارج کنیم

چگونه به تیم خود کمک کنیم که از حالت سکون خارج شوند؟

اعضای تیم را تشویق کنید تا حرکت کنند و دانششان را با هم درمیان بگذارند تا سر کد نویسی گلوگاه (Coding Bottle Necks) ایجاد نشود. اگر تنها یک نفر قادر به انجام کاری باشد و دیگران دانش کافی برای انجام آن نداشته باشند و یا آن شخص، دیگر در تیم حضور نداشته باشد یا مجبور به انجام کار زیادی باشد سرعت  پیشرفت کار به شدت کاهش خواهد یافت.

آموزش متقابل (Cross Training) برای شرکت هایی که نمی خواهند دانششان را از دست دهند، ضروری است. وادار کردن اعضای تیم به مبادله اطلاعات همراه با برنامه نویسی دونفره (Pair Programming) دقیقاً هما کار آموزش متقابل (Cross Training) را انجام می دهد. به جای اینکه فقط یک نفر همه دانش را برای نوشتن بخش خاصی از برنامه داشته باشد، همه اعضا می توانند به اندازه کافی از همه چیز سر در بیاورند تا در آینده کارها رو زمین نمانند.

تیم انعطاف پذیری بیشتری دارد اگر همه اعضای آن به اندازه کافی از جای سیستم سردر آورند تا بتواند روی آن کار کنند. به جای آنکه تنها تعداد محدودی از اعضای تیم حجم زیادی از کار را متحمل شوند، بقیه اعضا هم می توانند کمی از بار آن ها را به دوش بکشند. کل اعضای تیم با هم می توانند موثر (Productive) عمل کنند. هر چند برنامه نویس که بخواهید می توانید برای انجام سخت ترین یا مهم ترین بخش سیستم (The hottest part of the system) اختصاص دهید. اما از آن طرف لازم اعضای تیم را تشویق کنید که در هر Iteration با بخش جدیدی از سیستم آشنا شوند.

منبع مطلب
Developers Individual Practice
#xp

اشتراک گذاری

اجایل‌ورس - پدرام کشاورزی
اجایل کوچ و اسکرام مستر | از دانشی و تجربه‌ای که در صنعت دارم می‌نویسم

نظرات

loading ...