جلسه روزانه Stand up در متدولوژی XP چگونه برگزار می‌شود؟

در یک جلسه معمولی اکثر شرکت کنندگان تنها به خاطر اینکه از نتیجه جلسه آگاه شوند در آن شرکت می‌کنند؛ بدون اینکه در آن مشارکتی داشته باشند. این گونه جلسات بخش زیادی از وقت ارزشمند برنامه نویس‌ها را هدر می‌دهد. اینکه از همه افراد بخواهید در تمامی جلسات شرکت کنند بخش اعظمی از منابع پروژه را تلف می‌کند و منجر به ایجاد کابوس جلسات بیهوده می‌شود.

برقراری ارتباطات مفید بین اعضای تیم هدف اصلی جلسات Stand up است. این جلسه هر روز صبح برگزار می شود و هدف از این جلسه بیان مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آن‌ها و افزایش تمرکز تیم است. در این نوع جلسات همه اعضای تیم به صورت دایره‌ای بزرگ می‌ایستند تا بحث‌ها طولانی نشوند. Stand up ها جلسات کوتاهی هستند که همه موظف‌اند در آنها شرکت کنند. مؤثر تر از جلسات طولانی‌ای که فقط تعداد محدودی ازبرنامه نویس‌ها در آن حضور دارند. 

وقتی که جلسه Stand up برگزار می‌کنید، مشخص می‌شود که چه کسانی باید در جلسات آتی که در طول روز برگزار خواهند شد حضور داشته باشند. حسن این کار در این است که برنامه ریزی نیز برای این جلسات دردسر کمتری دارد. همچنین بیشتر این جلسات می‌توانند به گونه‌ای برگزار شوند  که برنامه نویس‌ها به کامپیوتر خود دسترسی دارند؛ به این ترتیب کدها قابل بررسی بوده و ایده‌های جدید تست می شوند.

برنامه نویس‌ها در طول جلسات Stand up گزارش سه چیز را باید بدهند: کاری که دیروز انجام داده‌اند، کاری امروز می‌خواهند انجام دهند، و مشکلاتی که منجر به تأخیر افتادن کارها می‌شوند. این جلسه وقت اعضای تیم را تلف نمی‌کند بلکه جایگزین چندین جلسه دیگر است که در نهایت خیلی بیشتر از وقتی که می‌گیرد، زمان ذخیره می‌کند.

منبع مطلب
Developers Team Practice
#xp

اشتراک گذاری

پدرام کشاورزی
اسکرام مستر و اجایل کوچ

نظرات

loading ...